Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Bekämpningen av afrikansk svinpest pågår fortfarande i Fagersta. De här restriktionerna gäller i den smittade zonen. Mer information

Elevinflytande

Vi arbetar för att eleverna ska ha inflytande och ta ansvar för det egna skolarbetet och skolmiljön. Det är ett naturligt inslag i skolans vardag.

Vi har fungerade klass- och elevråd där mötesteknik övas, ett forum där eleverna utvecklar sina kunskaper om demokratins principer och utvecklar sina förmågor att arbeta i demokratiska former.

Klassråd genomförs regelbundet i de olika klasserna där frågorna lyfts till elevrådet som  träffas två gånger per termin.