Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Elevinflytande

Vi arbetar för att eleverna ska ha inflytande och ta ansvar för det egna skolarbetet och skolmiljön. Det är ett naturligt inslag i skolans vardag.

Vi har fungerade klass- och elevråd där mötesteknik övas, ett forum där eleverna utvecklar sina kunskaper om demokratins principer och utvecklar sina förmågor att arbeta i demokratiska former.

Klassråd genomförs regelbundet i de olika klasserna där frågorna lyfts till elevrådet som  träffas två gånger per termin.