Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Personal

På Mariaskolan arbetar allt från rektor till lärare, förskollärare och studiehandledare med flera. Lärarna, förskollärarna, fritidspedagogerna, speciallärarna och barnskötarna är indelade i arbetslag. Varje arbetsteam arbetar självständigt under stort ansvar och egen budget.

Telefonnummer till personal på Mariaskolan

Förskoleklass A: 0223-445 24

Förskoleklass B: 0223-449 68

Fritids Knuten: 0223-444 94

Fritids Älgen: 0223-444 48

Utflyktstelefon: 0223-444 42

Lågstadiet årskurs 1: 0223-444 46

Lågstadiet årskurs 2: 0223-449 72

Lågstadiet årskurs 3: 0223-449 99

Mellanstadiet årskurs 4: 0223-445 40

Mellanstadiet årskurs 5: 0223-449 73

Mellanstadiet årskurs 6: 0223-449 71

Specialpedagog: 0223-441 72

Rektor: 0223-444 41

Biträdande Rektor: 0223-442 74

Expedition: 0223-444 40

Kurator: 0223-440 13

Skolsköterska: 0223-444 43

Idrott: 0223-444 47

Slöjd: 0223-444 39

Kök: 0223-444 45

Elevcoach mellanstadiet: 0223-447 89

Elevcoach lågstadiet: 0223-442 05