Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Personal

På Mariaskolan arbetar allt från rektor till lärare, förskollärare och studiehandledare med flera. Lärarna, förskollärarna, fritidspedagogerna, speciallärarna och barnskötarna är indelade i arbetslag. Varje arbetsteam arbetar självständigt under stort ansvar och egen budget.

Telefonnummer till personal på Mariaskolan

Förskoleklass A: 0223-44971

Förskoleklass B: 0223-44971

Fritids Knuten: 0223-44494

Fritids Älgen: 0223-44448

Utflyktstelefon: 0223-44442

Lågstadiet årskurs 1: 0223-44540

Lågstadiet årskurs 2: 0223-44968

Lågstadiet årskurs 3: 0223-44972

Mellanstadiet årskurs 4: 0223-44999

Mellanstadiet årskurs 5: 0223-44446

Mellanstadiet årskurs 6: 0223-44973

Specialpedagog: 0223-44172

Rektor: 0223-44441

Biträdande Rektor: 0223-44274

Expedition: 0223-44440

Kurator: 0223-44013

Skolsköterska: 0223-44443

Idrott: 0223-44447

Slöjd: 0223-44439

Kök: 0223-44445

Elevcoach mellanstadiet: 0223-44789