Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Samverkan skola/hem

Vårdnadshavares insyn, ansvar och medverkan i skolans verksamhet är av stor vikt och de är välkomna att besöka skolan och delta i den dagliga verksamheten.

På föräldramöten en gång per termin ges information om skolans mål och innehåll samt möjligheter att under demokratiska former diskutera aktuella frågor. Se även fliken föräldraråd!

Elev, vårdnadshavare och lärare träffas för utvecklingssamtal minst en gång per termin.

På Olsboskolan finns ett föräldraråd som består av föräldrar från de flesta klasser, rektor och en personal från skolan.

Rådet är ett bollplank och ett rådgivande organ för verksamheten.
Föräldrarådet träffas efter överenskommelse, dock minst en gång per termin. Skolans rektor är sammankallande.