Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Skolledning

Vårt mål på Risbroskolan är enkelt: Vi ska bli bäst på undervisning, trygghet och arbetsro!

Att vara bäst på undervisning betyder att våra lärare planerar en undervisning som ger alla elever chansen att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. Vi ger extra stöd och gör anpassningar för alla elever som behöver det för att komma till sin rätt.

För att uppnå detta ger vi våra lärare extra mycket tid till planering, eftersom det tar tid att göra en planering som gynnar alla elever. Vi har engagerade och duktiga lärare, som arbetar för en god inlärningsmiljö, god struktur och stimulerande och spännande undervisning.

Varje klass har en egen mentor, som fungerar som en kontaktperson på skolan. Mentorn ger information, stöttar och motiverar eleverna, och hjälper dem med studieteknik.

Rektor Göran Johansson 0223-443 92
goran.johansson.risbroskolan@edu.fagersta.se
Biträdande rektor Carola Hellmin 0223-443 91
carola.hellmin@edu.fagersta.se