Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Värdegrund

Tre guldstjärnor. En stor i mitten och två mindre, en på varje sida om den stora. Under stjärnorna står texten: STAR Vår värdegrund.

Symbolen för Fagersta kommuns värdegrund.

Fagersta kommun har en värdegrund som sammanfattas STAR. Den fastslår våra gemensamma värderingar.

Värdegrunden STAR ökar tydligheten och hjälper oss att fatta beslut i vardagen. Den tydliggör även vilket förhållningssätt som råder inom och mellan kommunens verksamheter. Ett aktivt arbete med värdegrunden skapar arbetsplatser där människor trivs och utvecklas.

Vi sammanfattar värdegrunden med fyra värdeord:

  • Samarbete
  • Trygghet
  • Ansvar
  • Respekt

Samarbete

Vi har ett bra samarbete inom och mellan verksamheterna som bidrar till ett gott arbetsklimat, ett positivt bemötande och en förståelse för varandras yrkesroll. Vi står för öppenhet och delaktighet och ett samarbete som inspirerar till framgång och effektivitet.
Vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet för att öka medarbetarnas och verksamhetens kunskapsnivå.

Trygghet

Vi strävar efter att skapa förtroendefulla relationer i ett öppet och tillåtande klimat. Trygghet och tillit skapar vi genom att bekräfta och beakta individens livssituation och livserfarenheter. Vi känner oss trygga i vår yrkesroll och i vårt förhållande till medborgarna. Alla upplever en trygg miljö och ett gott bemötande med 100 procents närvaro.

Ansvar

Vi tar personligt ansvar för våra handlingar gentemot varandra, medborgarna och vår uppdragsgivare. Vår framgång är beroende av att vi är aktiva och förutseende, vågar fatta beslut och agera inom våra befogenheter. Vi tar ansvar för egen utveckling likväl som för verksamhetens utveckling. Vi är generösa och stödjer varandra till framgång.

Respekt

Vi bemöter och behandlar varandra med respekt och förståelse. Vår energi är för
värdefull för att vi ska slösa den på att prata förbi varandra. Respekt, integritet och
lyhördhet är viktiga utgångspunkter i mötet med medborgarna. Vi respekterar fattade
beslut.

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test