Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Komvux som särskild utbildning

Komvux som anpassad utbildning, även kallad Lärvux, erbjuder kurser motsvarande grundsärskola samt gymnasiesärskola. Komvux som anpassad utbildning syftar till att ge kunskaper och färdigheter som du kan använda och ha nytta av i ditt dagliga liv.

Du har rätt att studera på Komvux som anpassad utbildning när du:

  • är fyllda 20 år
  • bor i Sverige och kan tillgodogöra dig utbildningen på Komvux som anpassad utbildning.
  • är folkbokförd i Fagersta, Norberg eller Skinnskattebergs kommun.
  • har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.
  • saknar, behöver förbättra eller komplettera sin utbildning.

Utbildningen är gratis och undervisningen sker i grupp eller enskilt i lugn takt. En till fyra timmar per vecka.

Kurskatalog Pdf, 5.4 MB.