Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Children Running Along Forest Trail On Hiking Adventure

Fritidshem

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena förläldraskap med arbete eller studier.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshemmen jobbar mycket utifrån de sociala målen som att vara en bra kompis till exempel. Enligt skollag och läroplan prioriteras elevhälsa, jämställdhet, etik och moral.

Personalen ser eleverna vid många tillfällen under dagen och eftersom det är en liten skola kan man elevernas namn och eleverna är även väl bekanta med personalen.

Fritidspersonalen arbetar med samverkan i klass måndag till torsdag under förmiddagstid i årskurs ett och två. Där ges eleverna möjlighet till bad, massage och utevistelse i en fin miljö med vacker natur runt omkring.

Vintertid finns fina pulkabackar i närområdet, liksom backhoppning och en skridskoplan. Övrig tid under läsåret finns skogen nära som ett viktigt utflyktsmål.

Vi erbjuder också eleverna som är inskrivna på fritidshemmen ett smörgåsbord av aktiviteter en eftermiddag i veckan. Det kan vara: skapande, utevistelse och läs- eller massagestunder och där man tar stor hänsyn till vad barnen vill och har för önskningar.

Frukost serveras 7.30 och mellanmål 14.30 varje dag i stora matsalen.

För att ansöka om fritidshemsplats, skapa ett konto i Hypernet.
Hypernet

Besöks- och öppettider: 6.15-18.30
Fritidshemmet Gruvan, 0223-443 16
Fritidshemmet Hyttan, 0223-445 07

Taxor och avgifter