Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information

Aktiv vardag & fritid

För dig som har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som vill ha en aktiv vardag och fritid.

Länsdans år 2023

Plats

Datum

Orkester

Evenemang

Sala

19 augusti 2023

Disco

Disco

Västerås

15 september 2023

Blixterz

Länsdans

Fagersta

13 oktober 2023

Willy’s Washroom

Länsdans

Arboga

21 oktober 2023

Apabra

Höstfest

Köping

17 november 2023

McThonyz

Länsdans

Västerås

15 december 2023

Ej klart

Länsdans

Vid eventuella frågor ring Maja Holm: 073-222 97 25

Länsdanserna i Fagersta

Plats: Lindgården, Kyrkvägen 7
Kostnad: 100 kronor

Aktiviteter på fritiden

Personer som har rätt till stöd enligt LSS har möjlighet att följa med på olika fritidsaktiviteter.

Daglig verksamhet enligt SoL/LSS

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp enligt två lagar - socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Daglig verksamhet är för personer som har en funktionsnedsättning i yrkesverksam ålder och som inte har ett arbete eller går på en utbildning. Daglig verksamhet kan vara i en grupp eller enskilt på en arbetsplats.

Här vänder vi oss till personer som fått hjärnskador i vuxen ålder. Det finns möjlighet att träna och kunna behålla de funktioner man har. Här får man även träffa andra i samma situation. Carpedium har sina lokaler på Norbergsvägen 21.

På Folkets Hus finns möjligheten att delta i följande arbetsuppgifter:

  • Förberedelser inför aktiviteter i Folkets Hus lokaler
  • Skötsel av uteområdet (till exempel sandning och gräsklippning
  • Affishering

Här erbjuds sinnesträning och musikstunder. Det finns ett gott samarbete med arbetsterapeut och fysioterapeut, de finns alltid tillgängliga och hjälper till vid behov. Galaxens lokaler finns på Norbergsvägen 21.

I Lasarettsgruppen utförs olika vaktmästerisysslor. Gruppen tömmer soptunnor, plockar skräp, rensar ogräs, klipper gräs, röjer snö, sandar vintertid samt vattnar blommor sommartid. Lasarettsgruppen utgår från Bergslagssjukhuset.

På Mistelboden tillverkas olika handarbeten, utförs olika syuppdrag och de har en skapande verksamhet. Mistelboden säljer sina handarbeten i affären som är placerad på Västmannavägen 16.

Det finns en datagrupp som arbetar på Ättan. På Ättan genomförs enklare monteringsarbeten och utearbeten. Ättans lokaler finns mitt emot OKQ8 på Norbergsvägen 1.

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test