Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Avgifter

Socialnämndens avgifter bestäms för varje år och gäller från den 1 januari till den 31 december.

Socialnämndens taxor & avgifter

Socialnämndens taxor och avgifter

Information om avgifter

Riksdagen beslutar om maxtaxa för vård- och omsorgsavgifter inom äldreomsorgen och inom området för funktionshinder.

Beslutet innebär att ett lägsta förbehållsbelopp införts. Förbehållsbeloppet är den summa som du har rätt att behålla av dina egna medel innan avgift får tas ut för äldreomsorg och området för funktionshindrade.

Beslutet innebär även att det finns ett högkostnadsskydd, det vill säga en maxavgift som kommunerna får ta ut för vård- och omsorgstjänster.

Du betalar avgift efter din betalningsförmåga. När betalningsförmågan prövas utgår vi från de medel som du har kvar sedan hyra och skatt har betalats. Ingen hänsyn tas till eventuell förmögenhet. Dessa regler gäller inte insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Avgiftsutrymme

För att fastställa hur stor avgiften blir beräknas först vilket avgiftsutrymme du har. Avgiftsutrymmet är det belopp som återstår av inkomsten när förbehållsbeloppet, det vill säga minimibeloppet och boendekostnad eller hyra, har räknats. För gifta makar läggs inkomsterna ihop och fördelas därefter med hälften per person.

Beräkning preliminärt avgiftsutrymme

I tjänsten Beräkning avgiftsutrymme kan du beräkna din preliminära hemtjänstavift. Det innebär att du kan se en preliminär avgift på vad det skulle kosta dig att ha trygghetslarm eller hemtjänst. Du kan även se vilket avgiftsutrymme du har.

Beräkning avgiftsutrymme

Inkomstredovisning

E-tjänst – Inkomstredovisning

I e-tjänsten inkomstredovisning fyller du i de uppgifter som gäller för dig och eventuellt även för din maka, make, eller sambo. Du har en skyldighet att rapportera om det sker förändringar i hushållets inkomst. Du kan också välja att betala högsta avgift och behöver då inte uppge några uppgifter om inkomster och kostnader för boende. Val av högsta avgift görs i e-tjänsten.

Dina inlämnade inkomster kontrolleras mot Skatteverket, därför är det viktigt att du lämnar in rätt uppgifter.

Vi behöver spara och behandla de personuppgifter som du lämnar in i denna e-tjänst. Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna beräkna din avgift och ditt förbehållsbelopp.

Kontakt avgiftshandläggare äldreomsorg

Telefon: 0223-442 85
Telefontid helgfri måndag-fredag: 8.30-9.30

Fagersta kommuns växel
Telefon: 0223-440 00
Helgfri måndag-fredag: 7.30-12.00, 13.00-16.00

Information om bostadstillägg på Pensionsmyndighetens webbplats

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test