Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Studievägledning

Alla elever ska i grundskolan få underlag för att välja fortsatt utbildning. För detta ansvarar inte bara studie- och yrkesvägledaren, utan också lärarna.

Därför sker en del studievägledning inom ordinarie undervisning, till exempel i samband med Prao.

Prao

Prao – praktisk arbetslivsorientering – förekommer i årskurs 8åtta och nio och gör det möjligt för eleverna att prova på och lära sig mer om olika yrken.

På Risbroskolan får eleverna själva ta kontakt med arbetsplatser och ordna sin praoplats. Om en elev tänker söka till utbildning eller skola på annan ort kan praon användas till att prova på utbildningen och boendet på annan ort.

Arbetsmarknadskunskap

Vi tar även hjälp av Arbetsmarknadskunskap, som är en satsning som görs i samarbete mellan offentliga och privata arbetsgivare i Västmanland som gått samman för att berätta om framtidens jobb i olika branscher.

De har bland annat inspirationsföreläsningar om arbetslivet och andra teman som rör studie- och yrkesvägledning, och riktar sig till både elever och föräldrar.

Arbetsmarknadskunskaps hemsida

Förberedelser inför gymnasievalet

Under vårterminen får eleverna i årskurs åtta inledande information och samtal inför årskurs nio och gymnasievalet kommande läsår.

En stor del av studie- och yrkesvägledarens (SYV:s) arbetstid under höstterminen går åt till eleverna i årskurs nio för vägledning, information i grupp, enskilt och föräldra–elevsamtal inför kommande gymnasieval. SYV samarbetar med gymnasieskolan för att underlätta elevernas kommande val av gymnasieprogram.

Ansökan

Ansökan till gymnasieskolan sker i början av vårterminen.

Informationskatalog

Katalogen Framtidsvalet delas ut till samtliga elever i årskurs nio i mitten av oktober och innehåller:

  • Arbetsmarknadsinformation
    prognoser, bransch- och företagsinformation och presentation av regionala näringslivet.
  • Utbildningsinformation
    allmän gymnasieinformation och eftergymnasiala utbildningar.
  • Övningar och arbetsuppgifter

Studie- och yrkesvägledaren (SYV), ska informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning. SYV ska också vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.

Studie- och yrkesvägledaren arbetar med enskilda vägledningsamtal inför framtida studie- och yrkesval, klassinformation och att samordna studiebesök på olika gymnasieskolor. SYV ansvarar också för information och samtal med elev och vårdnadshavare vid omval av moderna språk.

Elever och föräldrar kan vända sig hit med frågor om gymnasieval och intagning på olika gymnasieprogram, eller om man vill veta mer om hur ett byte av modernt språk påverkar chansen att söka in på vidare utbildning.

Lisa Höglund, lisa.hoglund@edu.fagersta.se