Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Skogsgläntans byggnad. Modern vit putsbyggnad. Längst fram i bilden syns en stor bilrondell.

Ledning och administration

Här hittar du information och kontaktuppgifter till avdelningschef, rektor, specialpedagog med mera.

Kontakter