Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Bekämpningen av afrikansk svinpest pågår fortfarande i Fagersta. De här restriktionerna gäller i den smittade zonen. Mer information

Tentamen högskola och universitet

En tentamen är en större skrivning eller annat formellt prov av en persons kunskaper för examination på ett avgränsat område, vanligen vid slutet av en kurs eller delkurs på en högskola eller ett universitet.

För att vi ska kunna genomföra tentamen

Skicka en förfrågan till oss minst två veckor före genomförandet.

Några dagar innan tentamen skall ni kontakta oss för att kontrollera att vi fått underlaget för tentamen från högskolan/universitetet.

Vi genomför tentamen på utsatt tid, kopierar den, behåller kopian i fjorton dagar eller enligt överenskommelse och skickar originalet med vanlig post eller scannas och skickas till önskad e-post.

När genomförs tentamen?

Tentamen kan bara genomföras på vardagar fram till klockan 15.00.

Avgifter för tentamen på Brinellskolan

Tentamensavgift 500 kronor (från och med 2021-01-01). Är man skriven i Fagersta kommun är tentamen gratis.
Betalning ska ske före tentamen via Swish till nummer: 123 207 59 35.

Ange ditt namn och ”Högskoletentamen”. Betala inte innan bekräftelse kommit från oss att ni har fått en tentamenstid av oss.
Observera: Tentamensavgift återbetalas ej.

Den egna arbetsplatsen är inte godkänd. Det får inte heller finnas anställda på platsen som har en nära relation till den tenterande.

Tentamen ska genomföras på ett sådant sätt att varje misstanke om jäv kan uteslutas. Kontaktperson/tentamensvakt får inte stå i något jävsförhållande till tenterande studenter. (SFS 1986:223. Förvaltningslagen §11 ).

Parkering vid besök på Brinellskolan

Parkering sker nedanför Fagerstahallen på den stora parkeringen. Ställ er inte vid motorvärmarstolpar då dessa är hyrda p-platser.
Parkeringstillstånd behövs ej.

Postadress och kontakt

Brinellskolan
Att: Hans Wallin
Fridavägen 5
737 44 Fagersta

Hans Wallin
Tentamensansvarig
Telefon 0223-445 31
Skicka e-post till Hans Wallin

Besöksadress vid tentamen

Brinellskolan Fagersta, Hus B
Sök mig i receptionen, eller ring 0223-445 31 vid ankomst.

Vägbeskrivning med Google Maps

Övrigt

Tag med giltig ID-handling när du ska tentera.

Välkommen med din förfrågan.