Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Om du inte är nöjd med vården

Om du inte är nöjd med den vård som du har fått, eller är missnöjd med bemötandet, har du rätt att klaga och lämna synpunkter. Det kan gälla allt från mindre problem till svåra situationer som har lett till skador. Dina synpunkter kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med de som ansvarar för eller utför din eller din närståendes vård eller omsorg.

Lämna en synpunkt

Alla, både kommuninvånare och besökare är välkomna att lämna en synpunkt.
Dina synpunkter är viktiga för oss så vi kan förändra och förbättra vår verksamhet.

Lämna en synpunkt

Kontakta Patientnämnden

I känsliga lägen kan det ibland kännas svårt att vända sig direkt till verksamheten. Om du hellre vill vända dig till en tredje part finns Patientnämnden i Västmanland. Nämnden är en fristående och opartisk instans dit du kan vända dig för att rådgöra om ditt ärende eller lämna synpunkter på den vård du fått.

Patientnämnden
Telefon: 021-17 59 00
patientnamnden@regionvastmanland.se

Lämna klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Kan du av någon anledning inte få svar av verksamheten, eller om du inte har fått ett tillfredställande svar, kan du lämna ditt klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. För att IVO ska kunna utreda ditt klagomål bör du lämna in det inom två år från det att händelsen inträffat.

IVO utreder bland annat händelser som inneburit att du eller din närstående har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller att någon har avlidit. IVO utreder också klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning.

Inspektionen för vård och omsorg

Du ska få ett svar som du kan förstå

När du framfört ett klagomål eller en synpunkt ska du, om du inte får ett direkt svar, få en bekräftelse på att synpunkten tagits emot. Dina synpunkter ska besvaras så snart som möjligt. Hur lång tid det tar beror bland annat på vad det är för slags syn­punkter eller klago­mål som framförts.

När du får svar ska det vara lätt att förstå. Du kan få svaret muntligt, till exempel genom ett telefonsamtal eller ett möte, eller skriftligt.

Svaret ska innehålla en förklaring till det som har hänt. Du ska också få information om vad vårdenheten ska göra för att händelsen inte ska inträffa igen, om de bedömer att det som hände var felaktigt. Om något misstag har begåtts ska du få en ursäkt. Du ska också få veta vem du ska kontakta om du har fler frågor.

Du har alltid rätt att begära att få ett skriftligt svar.

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test