Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling uppdateras varje år. Den årliga planen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter samt förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Detta oavsett:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • funktionshinder
  • sexuell läggning
  • ålder
  • hedersrelaterat våld

Vi är medvetna om att detta dokument just nu inte är en tillgänglig pdf-fil, men vi kommer att se till att det är tillgängligt för alla när nästa dokument ska publiceras. Vill du ta del av detta dokument, hör av dig så ser vi till att lösa det.

Plan diskriminering och kränkande behandling. Alfaskolan 2022/2023 Pdf, 502 kB.