Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Kommunfullmäktige sammanträder

2023-11-13

Måndagen den 20 november klockan 18.00 på Folkets hus, B-salen.

Ordförandeklubba

Då behandlas bland annat:

  • Budget år 2024 och plan för 2025 och 2026 för Fagersta kommun

Allmänheten kommer att ges möjlighet att ställa frågor kring budgetförslaget

  • Delårsrapport år 2023 för Fagersta kommun
  • Taxor och avgifter för kultur, fritid och turism 2024

Sammanträdet kommer att webbsändas via kommunens hemsida fagersta.se. Där finns också föredragningslistan och handlingarna.

Allmänheten hälsas välkommen till sammanträdet!

Webbsändning

Marino Wallsten
Ordförande