Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information

Vi bjuder in handlare till trygghetsråd!

2023-09-18

Som ett led i den trygghetsöverenskommelse som Fagersta kommun slutit med polisen och ICA-handlarna så görs nu ett omtag när det gäller det gemensamma trygghetsrådet.

Kundvagn med varor.

Detta är ett forum för dagligvaruhandeln i Fagersta, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner att diskutera trygghet med kommun och polisen. Forumet har formen av frukostmöten som sker fyra gånger per år med olika teman varje gång. Temat denna gång är stölder i butik och inbjuden till mötet för att prata om detta är Svensk handels säkerhetschef Nina Jelver. Dessutom kommer en lokal lägesbildsrapportering att ges och närvarande parter bjuds in till diskussion.