Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Kommunfullmäktige sammanträder

2023-09-18

Måndagen den 25 september klockan 18.00 på Folkets hus, B-salen.

Ordförandeklubba

Då behandlas bland annat:

  • Revidering av överenskommelse mellan kommunerna i Västmanlands län och Region Västmanland
  • Avfallstaxa 2024 för VafabMiljö Kommunalförbund
  • Val av nämndemän till Västmanlands tingsrätt

Sammanträdet kommer att webbsändas via kommunens hemsida fagersta.se. Där finns också föredragningslistan och handlingarna.

Allmänheten hälsas välkommen till sammanträdet!

Webbsändning

Marino Wallsten
Ordförande