Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Felaktiga fakturor till autogirokunder

2023-09-18

I samband med byte av utskriftsleverantör har fakturor med belopp gått ut till våra autogirokunder. I normala fall står det makulerad/autogiro där beloppet nu står.

Miniräknare

Ni som brukar ha autogiro kan bortse från fakturan då beloppet kommer att dras som vanligt.

Nästkommande månad kommer detta att var ändrat.