Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information

Felaktiga fakturor till autogirokunder

2023-09-18

I samband med byte av utskriftsleverantör har fakturor med belopp gått ut till våra autogirokunder. I normala fall står det makulerad/autogiro där beloppet nu står.

Miniräknare

Ni som brukar ha autogiro kan bortse från fakturan då beloppet kommer att dras som vanligt.

Nästkommande månad kommer detta att var ändrat.