Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Bekämpningen av afrikansk svinpest pågår fortfarande i Fagersta. De här restriktionerna gäller i den smittade zonen. Mer information

Besiktning av utemiljöer vid våra skolor och förskolor

2023-01-19

Under hösten så har ett externt företag på uppdrag av Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) besiktat våra skolor och förskolors lekredskap i utemiljö. Rapporten pekar på en hel del brister.

Lekredskap utomhus

- Det är bra att bristerna kommer fram så att de kan åtgärdas, en säker utemiljö är en viktig fråga, säger Ewa Johansson, utbildningschef.

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund kommer att se över och åtgärda bristerna.