Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Den nya bryggan i Ängelsberg är invigd!

2022-05-13

Idag fredagen den 13 maj så invigde kommunalråd Marino Wallsten den nya bryggan i Ängelsberg. Bryggan är belägen mittemot Oljeön, och här kan både privatpersoner och båtar som går på reguljära turer lägga till.

Den nya bryggan ersätter en gammal som tidigare legat på samma ställe. Den gamla var dock fäst i botten, och gick sönder vid islossningen.

Patrik Eriksson, enhetschef NVK.

Den nya bryggan är en flytbrygga, vilket gör att den kommer att hålla längre, berättar Patrik Eriksson, enhetschef vid Norra Västmanlands kommunalteknikförbund.