Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Hur använder du natur- och grönområden i och runt Fagersta?

2021-01-18

Var med och påverka framtidens natur- och grönområden i Sverige genom att besvara Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) enkät om hur du använder natur och grönområden så som parker, trädgårdar, naturreservat, skogar, sjöar, åar, och stränder.

Sommarbild från Gröndalsparken i Västanfors. Plantering runt fyrkantig damm. Fontän i mitten. Parkbänkar och stolar runt om.

Gröndalsparken i Västanfors.

Coronapandemin visar på ett ökat behov av grönområden i och runt städer. En forskargrupp vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) undersöker hur människor använder natur och grönområden och vill därför gärna få dina synpunkter på grönområdena i och runt din bostadsort.

Dina svar ger ett viktigt bidrag till planeringen av hållbara grönområden i och runt städer och bostadsområden i Sverige. Det tar cirka 20 minuter att svara på frågorna och alla är välkomna att delta i enkäten.

Vid frågor, vänligen kontakta: Marine Elbakidze, marine.elbakidze@slu.se

Besvara enkät