Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Kommunfullmäktige sammanträder

2022-09-19

Måndagen den 26 september klockan 18.00 i Brinellskolans aula.

Soptunnor i bostadsområde

Då behandlas bland annat:

  • Förändringar av avfallstaxa 2023
  • Uppdatering av revisorernas reglemente

Sammanträdet kommer att webbsändas i kommunens playkanal. Där finns också föredragningslistan och handlingarna.

Playkanal

Allmänheten hälsas välkommen till sammanträdet!

Åsa-Märta Sjöström
Ordförande