Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Bekämpningen av afrikansk svinpest pågår fortfarande i Fagersta. De här restriktionerna gäller i den smittade zonen. Mer information

Ny energi- och klimatrådgivning för Fagersta

2021-04-14

Har du frågor om hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt? Då kan energi- och klimatrådgivningen hjälpa dig med tips.

Gult tvåplanshus med rött tegeltak. På taket har det monterats solceller.

Du som bor i Fagersta når numera din energi- och klimatrådgivare i Köping.

Kontaktuppgifter:
Telefonnummer: 0221-253 27
E-post: energiradgivning@koping.se

Läs mer om energi- och klimatrådgivning på Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds hemsida.

Energi- och klimatrådgivning på Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds hemsida