Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Idag flaggar vi för romerna!

2021-04-08

Romernas internationella dag firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Romerna har inget "eget" land. Trots att romerna är splittrade och bor i alla världens kontinenter finns det gemensamma symboler som man enas kring. En av dessa är den romska nationaldagen som firas världen över den 8 april.

Den romska flaggan fladdrar i vinden.

Romernas internationella dag firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Romerna har inget "eget" land. Trots att romerna är splittrade och bor i alla världens kontinenter finns det gemensamma symboler som man enas kring. En av dessa är den romska nationaldagen som firas världen över den 8 april.

Romerna tillhör en av de fem nationella minoriteter som Sveriges riksdag har erkänt i Sverige. Dessa fem minoriteter har särskilda rättigheter i Sverige gällande sitt språk och sin kultur. De övriga nationella minoriteterna är judar, samer, tornedalingar och Sverigefinnar.

Fagersta kommun har tagit beslut om att uppmärksamma alla nationella minoriteter som har en egen officiell flagga på deras national- eller internationella dag. Den judiska minoriteten är en av de nationella minoriteterna men har ingen egen officiell flagga.

Fagersta kommun följer med detta många andra offentliga aktörers policy för flaggning, som exempelvis Länsstyrelsen och Region Västmanland