Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Forskningsresa för Brinellelever

2022-02-24

Elever som läser naturvetenskaplig specialisering kemi och biologi har nu kommit hem från den alltid så uppskattade forskningsresan till Göteborgs universitets marina foskningslaboratorium på Tjärnö.

Förra veckan var 15 elever från naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet till Tjärnö för praktiskt forskning.

Efter frukost med vacker utsikt begav sig eleverna ut med båt för att göra bottenskrap och samla in organismer. På båten sorterade och klassificerade eleverna organismerna utifrån bottedjup/levnadsförutsättningar där hänsyn togs till ljus, salthalt och förutsättningar för syre.

På vägen ut till Kosterrännan gjordes en extratur för att kika efter knubbsäl - vilket eleverna också fick se!

Eleverna fick mäta siktdjup på traditionellt vis samt jämföra med båtens moderna apparatur.

- De kunde konstatera att även de gamla mätsätten ger bra värden, säger Christina, Kicki, Larsson, lärare.

Provtagning nummer två betod av bottenskrap på 32 meter. Organismerna placerades i märkta burkar för att kunna jämföras med kommande skrap.

Eftermiddagen spenderades sedan på stranden, men för forskning så klart. Sedan artbestämdes uppsamlade djur och växter i laboratorier innan de släpptes tillbaka.

Som vanligt en mycket uppskaddad studieresa och detta år dessutom i väldigt fint väder. Tjärnöresan är ett samarbete med Göteborgs universitet.

Elever i båt samlar upp organismer ur vattnet