Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Demokratia 100 vuotta! (osa 5)

2021-10-26

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Ruotsista tuli demokratia, jossa kaikilla on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Huomioimme juhlavuoden osallistumalla yhdessä useiden muiden kuntien, viranomaisten ja järjestöjen kanssa yhteistyöhankkeeseen nimeltä Meidän demokratiamme – aina puolustamisen arvoinen. Julkaisemme joukon artikkeleita, joissa kerromme demokratiasta Ruotsissa. Täällä voit lukea lisää julkisuusperiaatteesta.

Bild på en mapp med konfidentiellt stämplad med röd färg på mappen

Kuva: IMA96694, Elliot Elliot

Julkisuusperiaate

Julkisuusperiaate on tärkeä osa demokratiaamme. Ruotsin perustuslaeissa julkisuusperiaatetta edustavat muun muassa sananvapaus, viranhaltijoiden tiedonanto-oikeus sekä yleisten asiakirjojen julkisuus. Julkisuusperiaate antaa sinulle mahdollisuuden tarkkailla sitä, miten poliitikot ja virkamiehet hoitavat kunnan asioita.

Yleiset asiakirjat

Asiakirjaa voidaan kuvata niin, että se on jonkinlaista tietoa sisältävä esine. Se voi olla muun muassa kirje, pöytäkirja tai päätös. Kunnallinen asiakirja voi olla yleinen tai ei-yleinen. Ei-yleisiä asiakirjoja ovat esimerkiksi virkamiesten sisäiset työmateriaalit. Yleiset asiakirjat voivat puolestaan olla julkisia tai salaiseksi luokiteltuja, eli salaisia. Laki säätää asiakirjan yleiseksi, kun se on saapunut kunnalle tai kun sitä säilytetään kunnan toimesta tai jos se on laadittu kunnassa. Kaikki yleiset asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole luokiteltu salaisiksi. Siten sinulla on oikeus lukea niitä.

Salassapito

Joskus puhutaan ”salaisista asiakirjoista”, kun tarkoitetaan turvaluokiteltuja asiakirjoja. Salassapidon tarkoituksena saattaa olla yksittäisten ihmisten suojeleminen, jos kyseessä on esimerkiksi sosiaalipalvelun alainen asia. Salaisiksi luokiteltavista tiedoista säädetään erityisessä laissa eli julkisuus- ja salassapitolaissa (Offentlighets- och sekretesslagen). Tämä tarkoittaa, että kunta lain nojalla päättää salaiseksi luokiteltavista tiedoista.

Voit pysyä nimettömänä

Lain mukaan sinun ei tarvitse ilmoittaa omaa henkilöllisyyttäsi kun pyydät yleisiä julkisia asiakirjoja. Sinun ei myöskään tarvitse kertoa, miksi haluat saada kyseisiä asiakirjoja. Kenelläkään ei ole oikeutta pyytää sinulta näitä tietoja. Voit tehdä valituksen, jos et saa lukea tiettyä asiakirjaa. Sinulle on lain mukaan annettava kirjallinen ilmoitus, jos et saa lukea tiettyä asiakirjaa. Jos kunta on tällöin mielestäsi toiminut väärin, voit valittaa päätöksestä kamarioikeudelle (kammarrätten). Jos asiakirjojen luovutus kestää mielestäsi liian pitkään, voit valittaa asiasta oikeusasiamiehelle (justitieombudsmannen).

Myös kunnan kanssa käymäsi kirjeenvaihto (omat kirjeet, sähköposti) tulee yleiseksi, eli siitä tulee yleinen asiakirja, jonka muut voivat lukea.

Lähde: Fagersta.se