Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Kommunens organisation

Alla kommuner är politiskt styrda där folkvalda politiker fattar beslut i alla större frågor som rör kommunen. Till sin hjälp för att förverkliga besluten har politikerna en tjänstepersonsorganisation.

Organisationskiss över Fagersta kommun Pdf, 87.8 kB.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som fattar beslut i stora viktiga frågor.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Det är också kommunfullmäktige som bestämmer vilket område varje nämnd har ansvar för.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Innan ett ärende behandlas i kommunfullmäktige ska frågan vara behandlad av kommunstyrelsen, som ansvarar för samordningen av arbetet i alla nämnder. Till sin hjälp har kommunstyrelsen ett arbetsutskott.

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för all social verksamhet i kommunen: äldreomsorg, LSS/psykiatri, viss sjukvård, individ- och familjeomsorg samt försörjning och arbete.

Socialmämnden

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, anpassad skola, grundskola och gymnasium.

Utbildningsnämnden

Välfärd- och servicenämnden

Välfärd- och servicenämnden hanterar ärenden inom kostservice, arbetsmarknad och integration, vuxenutbildning inklusive SFI, kultur, fritid samt näringslivsfrågor och turism.

Välfärd- och servicenämnden

Tjänstepersonsorganisation

Fagersta kommuns medarbetare driver den dagliga verksamheten, handlägger ärenden och förverkligar de politiska besluten. Medarbetarna ser till att politikens visioner och beslut efterlevs i det dagliga arbetet.

Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteperson och chef.

Fagersta kommun driver viss verksamhet i bolagsform.

Gemensamma förvaltningar och bolag

Fagersta har flera gemensamma förvaltningar med andra kommuner.

Hjälpmedelscentrum ansvarar för att samordna hanteringen av hjälpmedel i länet. Region Västmanland och samtliga kommuner i Västmanland ingår.

Hjälpmedelscentrum

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning ansvarar för ekonomiadministrationen i Fagersta och Norbergs kommuner. Fagersta är värdkommun.

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund ansvarar för driften av fastigheter, gator och vägar, renhållning, parker, skogar, fritidsanläggningar, IT och lokalvård. Fagersta är värdkommun.

Norra Västmanlands Kommuanlteknikförbund

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ansvarar för medlemskommunernas räddningstjänst och arbetar även med skadeförebyggande verksamhet. Fagersta, Avesta, Hedemora och Norbergs är medlemmar. Avesta är värdkommun.

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

VafabMiljö Kommunalförbund arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och återvinning. Västmanlands kommuner samt Heby och Enköping är medlemmar.

VafabMiljö Kommunalförbund

Västmanland-Dalarna löneförvaltning ansvarar för löne- och pensionshandläggning åt Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg, Smedjebacken och Skinnskattebergs kommuner. Norberg är värdkommun.

Västmanland-Dalarna löneförvaltning

Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning ansvarar för boende, byggande och samhällsplanering, miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel, kartor och mätning, naturvård samt energi- och klimatrådgivning åt Fagersta, Avesta och Norbergs kommuner. Avesta är värdkommun.

Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning

Västmanlands Samordningsförbund arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet.

Västmanlands Samordningsförbund

V-Dala överförmyndarsamverkan ansvarar för den gemensamma överförmyndarnämnden för Fagersta, Avesta, Hedemora och Norberg. Hedemora är värdkommun.

V-Dala överförmyndarsamverkan

 

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test