Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Demokratia 100 vuotta! (osa 4)

2021-10-19

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Ruotsista tuli demokratia, jossa kaikilla on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Huomioimme juhlavuoden osallistumalla yhdessä useiden muiden kuntien, viranomaisten ja järjestöjen kanssa yhteistyöhankkeeseen nimeltä Demokratiamme – aina puolustamisen arvoinen. Julkaisemme joukon artikkeleita, joissa kerromme demokratiasta Ruotsissa. Täällä voit lukea lisää perustuslaeista ja oikeuksista.

Bild på Sveriges lagbok

Kuva: SCA9470, Marie Linnér

Perustuslait

Perustuslaki suojelee vapauksiamme ja oikeuksiamme demokraattisessa yhteiskunnassa. Ruotsin neljä perustuslakia ovat hallitusmuoto, painovapausasetus, sananvapausperustuslaki ja perimysjärjestys. Ne vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme eri tavoin.

 • Hallitusmuotoon neljästä perustuslaista laajin. Hallitusmuodossa määritetään, miten maata hallitaan ja miten kaikkien kansalaisten vapauksia ja oikeuksia suojellaan.
 • Painovapausasetustakaa, että voimme julkaista kirjoja, sanomalehtiä ja muita painotuotteita vapaasti ja ilman sensuuria. Painovapausasetus antaa kaikille kansalaisille myös oikeuden tutustua viranomaisten ja tuomioistuinten asiakirjoihin.
 • Sananvapausperustuslaki suojaa oikeutta lähettää radio- ja televisio-ohjelmia ja julkaista tekstejä, kuvia ja videoita internetissä. Painovapausasetus ja sananvapausperustuslaki suojaavat siten kansalaisten sanan- ja mielipiteenvapautta.
 • Perimysjärjestys sääntelee sitä, kenestä voi tulla Ruotsin kuningas tai kuningatar. Kuningas on Ruotsin valtionpäämies, mutta kuninkaan tehtävät ovat yksinomaan edustuksellisia, eikä hänellä ole poliittista valtaa.

Perustuslakeja on vaikeampi muuttaa kuin muita lakeja. Asioiden pohdintaan on käytettävä riittävästi aikaa, ja perustuslakimuutoksen seurauksia on harkittava erityisen tarkkaan. Tarkoituksena on suojella demokratiaa.

Vapaudet ja oikeudet

Perustuslaki suojelee vapauksiamme ja oikeuksiamme demokraattisessa yhteiskunnassa.

 • Tiedonvälityksen vapaus: Ruotsissa ei ole sensuuria, joka estäisi meitä lukemasta haluamiamme kirjoja, katsomasta elokuvia tai googlaamasta vapaasti verkossa.
 • Mielipiteenvapaus: Kukaan ei voi pakottaa meitä ajattelemaan tietyllä tavalla. Meidän ei ole pakko paljastaa mielipiteitämme muille, jos emme halua.
 • Paino- ja sananvapaus: Meillä on oikeus ajatella vapaasti, muodostaa omat mielipiteemme ja kertoa niistä muille.
 • Tarkastusoikeus: Meillä on oikeus tutustua pöytäkirjoihin, päätöksiin ja muihin viranomaisten yleisiin asiakirjoihin sekä oikeus osallistua poliittisiin kokouksiin ja tuomioistuinten käsittelyihin.
 • Oikeusvarmuus: Tuomioistuinten ja viranomaisten on käytettävä valtaansa niiden sääntöjen mukaan, jotka kansan valitsemat poliitikot ovat asettaneet. Jokaisella rikoksesta epäillyllä on oikeus puolueettomaan oikeudenkäyntiin.
 • Suoja syrjintää vastaan: Ketään ei saa altistaa kielteiselle erityiskohtelulle sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun, etnisen alkuperän, uskonnon tai muun vakaumuksen, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
 • Kokoontumis-, yhdistymis- ja mielenosoitusvapaus: Meillä on oikeus järjestää kokouksia ja mielenosoituksia ja osallistua niihin. Voimme liittyä puolueisiin, ammattiliittoihin ja muihin yhdistyksiin – tai tarvittaessa perustaa kokonaan uuden yhdistyksen.

Lähde: Ruotsin valtiopäivien verkkosivusto firademokratin.riksdagen.se. Tekstiä on muokattu.