Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Demokratia 100 vuotta! (osa 2)

2021-10-05

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Ruotsista tuli demokratia, jossa kaikilla on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Huomioimme juhlavuoden osallistumalla yhdessä useiden muiden kuntien, viranomaisten ja järjestöjen kanssa yhteistyöhankkeeseen nimeltä Demokratiamme – aina puolustamisen arvoinen. Julkaisemme joukon artikkeleita, joissa kerromme demokratiasta Ruotsissa. Täällä voit lukea lisää demokratian tunnusmerkeistä.

Bild på Sveriges riksdag

Kuvateksti: Valtiopäivätalo. Kuva: SCANDINAV_NPBB, Björn Svensson

Demokratian tunnusmerkit

Demokratioissa ihmiset saavat olla mukana päättämässä siitä, miten maata hallitaan. Mutta demokratiassa on kyse myös edustamisesta, vapauksista, oikeuksista ja vastuusta. Demokraattisia valtioita voidaan hallita eri tavoin. Siksi voi olla vaikeaa kuvailla tarkasti, mitä demokratia oikeastaan pitää sisällään. Joitain perusperiaatteita voidaan kuitenkin tunnistaa.

Vapaat vaalit

Vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit ovat demokratioiden keskeinen peruspilari. Ruotsissa pidetään joka neljäs vuosi valtiopäivä-, kunnallis- ja maakäräjävaalit. Europarlamenttivaalit toimitetaan joka viides vuosi. Valtiopäivävaaleissa äänioikeus on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä Ruotsin kansalaisilla. Sinun ei tarvitse olla Ruotsin kansalainen äänestääksesi kunnallis- ja maakäräjävaaleissa.

Useita puolueita

Jotta vaalit voitaisiin luokitella demokraattisiksi, ehdolla on oltava useampi kuin yksi puolue. Ruotsin valtiopäivillä on edustettuna kahdeksan poliittista puoluetta. Näille puolueille on yhteistä se, että niistä jokainen on saanut vähintään neljä prosenttia koko maassa annetuista äänistä. Puolueet, jotka saavat vähemmän ääniä, eivät saa yhtään paikkaa valtiopäivillä.

Poliittiset oikeudet

Ihmisille on taattava poliittiset oikeudet. Äänioikeus, sananvapaus ja kokoontumisvapaus ovat esimerkkejä poliittisista oikeuksista. Sinun on saatava äänesi kuuluviin monella tavoin. Kukaan ei saa estää sinua osallistumasta politiikkaan. Ruotsissa perustuslaki takaa nämä oikeudet.

Oikeusvarmuus ja yhdenvertaisuus lain edessä

Kaikkien on oltava yhdenvertaisia lain edessä. Tuomioistuinten ja muiden viranomaisten on toimittava oikeudellisesti varmalla tavalla. Ruotsin tuomioistuimet ovat riippumattomia poliittisista päättäjistä. Tuomioistuimet tekevät päätöksensä yksinomaan Ruotsissa voimassa olevien lakien perusteella. Kaikilla kansalaisilla on oikeus objektiiviseen, puolueettomaan ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia sukupuolesta, etnisestä taustasta tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista riippumatta. Ihmisoikeutemme taataan Ruotsin perustuslaeilla ja erityisillä syrjinnän ja vihapuheen vastaisilla laeilla. Ruotsissa ruumiilliset rangaistukset ovat kiellettyjä. Myös kuolemanrangaistus on kielletty perustuslaissa. Kansainvälisesti verrattuna yksilöllä on Ruotsissa paljon vapauksia ja oikeuksia.

Toimiva valtionhallinto

On tärkeää, että viranomaisten toiminta on tehokasta ja oikeudellisesti varmaa. Viranomaisten on voitava toteuttaa kansan valitsemien edustajien tekemät päätökset. Korruptiota ja vallan väärinkäyttöä ei valtionhallinnossa suvaita. On tärkeää tarkistaa erilaisilla valvontakeinoilla, miten valtionhallinto hoitaa tehtävänsä. Oikeusasiamies ja Ruotsin kansallinen tarkastusvirasto ovat kaksi tahoa, joiden tehtävänä on varmistaa, että Ruotsin valtionhallinto toimii tehokkaalla ja oikeudellisesti varmalla tavalla.

Lähde: Ruotsin valtiopäivien verkkosivusto firademokratin.riksdagen.se. Tekstiä on muokattu.