Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Fagerstahallens byggnad beklädd med tegel och en stor skylt med texten Fagerstahallen, Aqua, pool och motion.

Taxor och avgifter

Här hittar du taxor och avgifter för Fagerstahallen.

Passagekort

Årskort, halvårskort, månadskort, sommarkort och företagskort är personliga. De får endast användas av personen vars namn och bild är på kortet. Att låna ut kortet till någon annan är förbjudet och kan resultera i att ditt kort spärras.

Passagekortet ska användas vid både in- och utpassage även om den stora grinden är öppen.

Studentrabatt

Du som studerar kan få ett rabatterat pris på entrébiljetter samt års- och klippkort. Allt som krävs är att du visar upp ett giltigt Mecenatkort eller motsvarande.

Taxor och avgifter 2022


Taxor och avgifter för bad, gym och träningspass

Taxor och avgifter 2021

Alla som besöker badanläggningen betalar entréavgift, med undantag för medföljande målsmän vid simskola.

Bad


Barn 0-2 år

Gratis

Krav: Badbyxa för blöjbarn

Barn/ungdom, 3-17 år

30


Vuxen (från fyllda 18 år)

65


Pensionär och studerande

45


Klippkort, barn/ungdom, 3-17 år

280


Klippkort, vuxen, 12 gånger

610


Klippkort, pensionär och studerande, 12 gånger

390


Månadskort, vuxen

300


Månadskort, pensionär och studerande

180


Halvårskort, barn/ungdom 3-17 år

660


Halvårskort, vuxen

1 165


Halvårskort, pensionär och studerande

695


Helårskort, barn/ungdom 3-17 år

1 065


Helårskort, vuxen

1 895


Helårskort pensionär/studerande

1 275


Minigrupp, 2 vuxna och 2 barn/ungdom, 3-17 år

150

Tillägg för ytterligare barn i grupp: 20 kr/barn

Sommarkort barn/ungdom, 3-17 år

400


Bastu och duschEnkelbiljett

35


Klippkort, 12 gånger

350


Auguss "pass", gruppbiljett

495

1-5 personer

Auguss "pass", gruppbiljett

995

6-10 personer

Gym

Vuxen

Pensionär, studerande

Enkelbiljett

50

35

Klippkort, 12 gånger

485

315

Månadskort

265

150

Halvårskort

830

630

Helårskort

1 365

965

Träningspass

Vuxen

Pensionär, studerande

Enkelbiljett

75


Månadskort (31 dagar)

495


Klippkort, 12 gånger

695

595


Förening

Företag

Grupp, per pass

620

995

Kombi, bad och gym

Vuxen

Pensionär, studerande

Enkelbiljett

95

65

Månadskort

460

300

Halvårskort

1710

1200

Helårskort

2995

1995

Kombi, bad, gym och träningspass

Vuxen

Pensionär, studerande

Guldkort, 12 månader

3960

2976

Taxor och avgifter för simundervisning

Taxor och avgifter 2022

Per kurs

Babysim

925

Simskola barn, inklusive bad

595

Simkurs vuxen, inklusive bad

775


Per lektion

Simlektion med en lärare

610

Simlektion med två lärare, inom kommunen

825

Simlektion med två lärare, utom kommunen

950


Per timme och bana

Skolbad, skolor från andra kommuner

150kr


Taxor och avgifter för lokalhyror

Taxor och avgifter 2021Fagerstahallens sporthall

Lokal förening

Övriga

Hel sal för match/arrangemang (A+B+C+D)

170

583

Hel sal för träning

115

330

Halv sal (A+C eller B+D)

69

170

Delad sal (A och B)

96

202

Delad sal (C och D)

69

192

Delad sal (A eller B)

69

160

Delad sal (C eller D)

53

106

Judo-, Brottning-, Bordtennis-

69

150

Judo + Bordtennis

96

245

Matsal

213

318

Lilla matsalen

84

172

Konferensrum

80

160

Föreningslokal, liten, per år

1 810


Föreningslokal, stor, per år

3 190


Simhall

Lokal förening

Övriga

Per bana/timme, inom- och utomhus

45

150 entréavgift tillkommer

Alla banor/timme, inomhus

205

400 entréavgift tillkommer

Alla banor/timme, utomhus

250

450 entréavgift tillkommer


Privat

Företag

Hel simhall, exklusive förtäring, per timme

1 450

2 500

Förtäring, mat och italiensk glass, per person

175

175

Idrottshallar/-anläggningar

Lokal förening

Övriga

Hyra av sporthallarna: Risbro-, Per Ols-, Maria-, Alfahallen

65

150

Hyra av konstgräsplan

130

260

*Timpris om annat inte anges