Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Lila blommor

Smittsäkra sommarlovsaktiviteter

Föreningslivet i Fagersta kommun har f.om. den 17 maj 2021 möjligheten att ansöka om bidrag för att arrangera smittsäkra aktiviteter under sommarlovet!

Om bidraget

Bidraget för smittsäkra sommarlovsaktiviteter 2021 med fokus på barn och unga ska;

  • Vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • Ge barn och unga möjlighet till stimulans och personlig utveckling
  • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
  • Genomföras enligt de riktlinjer och rekommendationer som för tillfället är rådande med hänsyn till pandemin

Viktigt är att de aktiviteter som genomförs stämmer väl överens med förutsättningarna för bidrag enligt ovanstående punkter.

Ansökan och mer information

Sista dag för ansökan är den 3 juni

Att tänka på inför redovisningen

De som beviljats bidrag ska efter genomförd aktivitet redovisa följande:

  • Antal deltagare totalt för samtliga tillfällen, könsfördelat samt åldersfördelning
  • Vilka aktiviteter har faktiskt genomförts?
  • Effekterna av aktiviteterna; Vad har fungerat bra? Vad har fungerat mindre bra? Hinder och motgångar?

E-tjänsten för redovisning öppnar den 13 augusti och sista frist för redovisning är den 31 augusti, länk till e-tjänsten finns här.

Har du några frågor eller funderingar, var god kontakta föreningsutvecklare Jimmy Vahlstedt på telefon 0223-448 29 eller via e-post.
jimmy.vahlstedt@fagersta.se