Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Young children players on the football match field

Smittsäkra höstlovsaktiviteter

Föreningar och andra organisationer i Fagersta kommun har från och med den 1 oktober 2021 möjligheten att ansöka om bidrag för att arrangera smittsäkra aktiviteter under höstlovet.

Om bidraget

Bidraget för smittsäkra höstlovsaktiviteter 2021 med fokus på barn och unga ska;

  • Vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • Ge barn och unga möjlighet till stimulans och personlig utveckling
  • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
  • Genomföras enligt de riktlinjer och rekommendationer som för tillfället är rådande med hänsyn till pandemin

Viktigt är att de aktiviteter som genomförs stämmer väl överens med förutsättningarna för bidrag enligt ovanstående punkter.

Ansökan och mer information

Sista dag för ansökan är den 17 oktober.

Att tänka på inför redovisningen

De som beviljats bidrag ska efter genomförd aktivitet redovisa följande:

  • Antal deltagare totalt för samtliga tillfällen, könsfördelat samt åldersfördelning
  • Vilka aktiviteter har faktiskt genomförts?
  • Effekterna av aktiviteterna; Vad har fungerat bra? Vad har fungerat mindre bra? Hinder och motgångar?

E-tjänsten för redovisning öppnar den 8 november och sista frist för redovisning är den 28 november.

Redovisning och mer information

Har du några frågor eller funderingar, var god kontakta Alexander Hietala på telefon 0223-448 29 eller via e-post.
alexander.hietala@fagersta.se