Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information
Barn på skridskor

Bidrag för höst- och jullovsaktiviteter 2023

Föreningar i Fagersta kommun har från och med den 28 september 2023 möjligheten att ansöka om bidrag för att arrangera kostnadsfria aktiviteter under höst- och jullovet.

Om bidraget

E-tjänsten för ansökan om aktiviteter under höst- och jullovet öppnar den 28 september 2023 och sista frist för ansökan är den 18 oktober 2023 för höstlovet samt 30 november 2023 för jullovet. Bidraget möjliggörs genom medel från Tillväxtverket.

Lovaktiviteten ska:

  • Vara kostnadsfria för barn och unga vuxna.
  • Ge barn och unga möjlighet till stimulans och personlig utveckling
  • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
  • Främja jämlik hälsa och ett jämlikt föreningsliv
  • Marknadsföras med Tillväxtverkets och Fagersta kommuns logotyper

Det är viktigt är att de aktiviteter som genomförs stämmer väl överens med förutsättningarna för bidraget enligt ovanstående punkter.

E-tjänst för ansökan

Redovisning

De som beviljats bidrag ska inom fyra veckor efter genomförd aktivitet bland annat redovisa följande:

  • Antal deltagare totalt för samtliga tillfällen, könsfördelat och åldersfördelat
  • Vilka aktiviteter har faktiskt genomförts?
  • Effekterna av aktiviteterna - Vad har fungerat bra? Vad har fungerat mindre bra? Hinder och motgångar?

E-tjänst för redovisning

Utbetalning

Utbetalning av bidraget sker i samband med godkänd ansökan. I samband med redovisningen kan kvitton, fakturaunderlag eller annan dokumentation komma att krävas in. Vid det fall att en aktivitet inte genomförs i enlighet med ansökan kan hela eller delar av bidraget komma att krävas tillbaka.