SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Semla

Det natursköna området kring Semla är rikt på historiska lämningar och spännande växtlighet. Strömsholms kanal flyter stilla genom Semla och här finns kanalens översta sluss. Järnmalm har brutits i Semla sedan 1300-talet och här fanns järnbruk med herrgårdar och hamnar samt ortens första vattenkraftverk. Nu finns en natur- och kulturstig genom hela området.

Semla ligger i det vackra området vid den översta slussen på Strömsholms kanal. Redan på 1300-talet fanns här gruvor och ett mäktigt järnbruk. Det finns olika förklaringar till hur platsen har fått sitt namn. Den första är att Henrik Simbla, en häradshövding som på 1400-talets början levde här, gav platsen dess namn. En annan förklaring är att vattnet symblar = forsar, och att namnet uppkommit på det sättet.

Ända till slutet av 1500-talet drev bergsmän en hytta i Semla innan ett bruk skapades när bruksprivilegier beviljades år 1607. Bruket hade sin storhetstid på 1700-talet – det var då Fagerstas största järnbruk. Vid den tidpunkten fanns det tre stångjärnshamrar med tre härdar på bruket.

I slutet av 1700-talet byggdes Strömsholms kanal och man blev tvungen att riva hyttan. År 1861 tog Fagersta Bruk över verksamheten vid Semla som så småningom lades ned, men gruvverksamheten fortsatte så långt som in på 1960-talet. Idag kan man se ruinerna av en av hamrarna och slaggvarp som vittnar om var hyttan låg.

I semlaområdet finns kanalens inledande och avslutande tre slussar, en strömfåra och en äldre kraftverksfåra. Fastigheten Rättarbacken från år 1780 finns ännu kvar i området, likaså den ditflyttade trädgårdsmästarbostaden från år 1700 och arbetarbostäder från år 1740. I semlaområdet ligger även ett kraftverk från år 1909 och en slussvaktarbostad från år 1800.

Semla herrgård låg här, inbäddad i naturskön grönska, bland planterade träd såsom ask, alm, lind och ek, tills den dessvärre brann ned och totalförstördes år 1889. Än idag präglar dessa träd områdets natur och minner om svunna tider.

Vill man njuta av den vackra naturen och det rika fågellivet i området finns en cirka fyra kilometer lång skyltad natur- och kulturstig, Flobostigen.

Senast ändrad: 2020-09-28

Scrolla upp