SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

nyhet

Vi vill starkt dementera de uppgifter som nu sprids om vårdboendet Malmen på sociala medier

Vi vill återigen påpeka att inga nya konstaterat smittade boende finns på Malmen. Vi har heller inte, just nu, några andra smittade boende i kommunens vård- och omsorgsverksamheter.

När smitta finns konstaterad i en verksamhet så görs en bedömning av när verksamheten inte längre kan anses ha en aktiv smitta. Denna bedömning görs i samverkan med vårdgarantienheten samt smittskyddsenheten vid Region Västmanland och är inget kommunen själv beslutar om.

Covid-19 kan ge positiva provsvar långt efter att man uppvisat symtom. Några boende eller personal friskförklaras aldrig, utan det handlar om att vara symtomfri. Detta avgörs i samråd med Smittskyddsenheten vid Region Västmanland. Personal ska vara symtomfria i sju dagar efter konstaterad smitta innan de kan återkomma till jobbet. Boende som konstateras positiva med covid-19 isoleras från första symtom, under tiden de är sjuka samt i 14 dagar efter att de varit symtomfria. Detta enligt riktlinjer från Smittskyddsenheten samt Folkhälsomyndigheten.

Vi har fullt förtroende för våra chefer och medarbetare, som nu måste få ro att jobb ifred.

- Jag tycker att det beklagligt att det på vissa sociala medier är viktigare att komma med halvsanningar, vinklingar och rena osanningar för att uppmuntra misstro och misstänkliggöra verksamheter, istället för att berätta hela historien eller hålla sig till fakta. Nu mer än någonsin behöver våra medarbetare och chefer arbetsro och stöttning i det fantastiska jobb de utför, säger Niclas Bergström, socialnämndens ordförande.

På förekommen anledning vill vi påminna om att tänka på vad vi delar för information. Informationsflödet på sociala medier kan vara enormt och innehålla både säker, relevant och viktig information men det är även lätt att upptäcka sensationell, känsloväckande desinformation.

Tänk gärna igenom detta innan du delar ett inlägg:

  • Är det sant? Om jag inte är säker på att det är sant, ska jag dela det då?
  • Är det en gammal nyhet?
  • Vem är avsändare?
  • Vad är avsikten?
  • Jämför med andra källor

Använd dig av säkra källor för aktuell information om Coronavirussjukdomen Covid-19
Krisinformation.se – krisinformation från svenska myndigheter
Folkhalsomyndigheten.se
1177.se
Region Västmanland
Andra myndigheter

Scrolla upp