SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

nyhet

Tillsammans skapar vi Framtidens Fagersta!

Vi vill samverka mer med andra delar av samhället såsom civilsamhället och näringslivet för att motverka utanförskap. Vi vill tillsammans utveckla vårt förebyggande arbete i Fagersta så att fler känner sig delaktiga och medskapande i sin och kommunens framtid.

Tack vare att vi beviljats pengar från Länsstyrelsen Västmanland kan vi under år 2020 genomföra projektet Framtidens Fagersta. Syftet med projektet är att möjliggöra möten, testa olika sätt att förebygga och främja segregation och utanförskap samt erbjuda utbildning i hur vi tillsammans skapar ett mer hållbart och jämlikt Fagersta. Och vi vill gärna att du är med!

Framtidens Fagersta kommer att fokusera på fyra fokusområden:

Mötesplatser

Vi ser ett behov av att utveckla mötesplatser, där människor med olika bakgrund, ålder, kön, etnicitet med mera kan mötas. Vi vill skapa delaktighet!

Förebilder

Det finns många förebilder i Fagersta och vi vill ge dem en möjlighet att växa och stärka andra som också vill vara förebilder inom olika områden. Därför ska vi tillsammans jobba för att skapa en plattform för förebilder. Inom detta område vill vi undersöka: Hur kan vi tillsammans stötta och stärka de förebilder som finns och hur kan vi få nya att utvecklas och ta plats?

Förebyggande

Förebyggande insatser handlar om att motverka negativ utveckling innan den sker. Till exempel brott och trygghetsförebyggande arbete eller att motverka olika typer av missbruk av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Mycket av det förebyggande arbetet som sker idag sker inom föreningslivet och civilsamhället men även inom kommunens verksamheter. Vi vill lära av varandra och genom samverkan förebygga att människor hamnar i utanförskap och negativa hälsospiraler!

Jämlikhet

Jämlikhet handlar om att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Vi vill öka kunskapen och förståelsen för hur vi tillsammans kan jobba mer jämlikt samt vad ett jämlikt samhälle innebär och kommer bland annat att erbjuda gemensamma utbildningar inom området!

Just nu pågår planeringen av uppstarten av projektet och hur det ska genomföras på bästa sätt. Det kommer att arrangeras ett antal öppna möten för alla som vill vara en del av detta på olika sätt. Ledordet för projektet är tillsammans, och vårt mål är ökad gemenskap.

Vi kommer att informera löpande om projektet på fagersta.se samt på vår facebooksida. För mer information kontakta annika.hedberg.roth@fagersta.se

Scrolla upp