SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

nyhet

Nytt arbetssätt som sätter individens behov i centrum (IBIC)

Sedan november förra året arbetar socialförvaltningen enligt arbetssättet IBIC - Individens behov i centrum. Syftet är att du som är vuxen, oavsett ålder, och har en funktionsvariation ska få hjälp och stöd utifrån dina individuella behov.

Det nya arbetssättet har tagits fram av Socialstyrelsen och är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt. Målet är att alla individer får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och kan vara mer delaktiga i hur stödet utformas.

Arbetet handlar om att gå från insatsstyrt till behovsinriktad verksamhet där individens behov styr vilka insatser som kan erbjudas och hur de sedan ska utformas. Utredningar och genomförandet av insatser blir mer likvärdiga och rättssäkra eftersom handläggarna och utförarna använder samma arbetssätt och gemensamma begrepp för att beskriva och dokumentera individens behov, resurser, mål och resultat.

I utredningen tittar handläggare och individen på vad personen klarar och inte klarar. Vad är viktigt för personen och hur tänker hen om sitt behov av stöd i framtiden. Verkställigheten tillsammans med individen planerar för när, vad och hur behovet ska tillgodoses för att nå de upprättade målen.

Individens behov i centrum, IBIC handlar om att jobba utifrån behovet och förstärka individens delaktighet och se till att bibehålla eller förbättra de funktioner som personen faktiskt har.

Det nya arbetssättet kommer att genomföras successivt på alla nya ansökningar som kommer in om stöd och hjälp.

Är du i behov av stöd och hjälp? Gör din ansökan via vår e-tjänst eller ansökningsblankett.

Scrolla upp