SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

nyhet

Nu startar omställningen till Nära vård

På fredag går startskottet för omställning till Nära vård i Västmanland. Då samlas representanter för regionen och länets kommuner för att diskutera hur framtidens nära vård ska utformas. - ""Nära vård" är en viktig förändring som skapar närhet till vården för våra medborgare. Förändringen öppnar för ett djupare samarbete mellan kommunen och regionen, vilket är bra", säger kommunalråd Marino Wallsten

- För att hälso- och sjukvården och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, och kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan. Vi måste kort sagt jobba smartare för att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och räcka till fler, säger regionstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

Omställningen mot Nära vård är på gång i hela Sverige. I Västmanland är en tydlig inriktning att kommunerna och region tillsamman ska utforma den nära vården.

- Samverkan är oerhört viktigt. Ska vi klara att möta de utmaningar vi ser framöver måste vi arbeta tillsammans för att skapa en ny vårdstruktur som utgår från individens behov, säger Mattias Damberg, t f biträdande förvaltningschef.

I omställningsarbetet som startat beskrivs ett antal framgångsfaktorer, bland annat satsning på förebyggande och hälsofrämjande arbete, användning av ny teknik, utveckling av egenvård och e-tjänster. Faktorerna är hämtade ur Anna Nergårds statliga utredning ”En god och nära vård” Nära vård är en sömlös vård där vårdkedjan hålls ihop oavsett vilka samhällsaktörer som behöver samverka runt och med patienten.

Läs mer om Nära vård på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats.

För mer information kontakta:
Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande
021-17 46 77

Mattias Damberg, t f biträdande förvaltningschef Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet
021-17 68 34

Scrolla upp