SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

nyhet

Nu inför vi digital anslagstavla

Från och med 1 januari 2018 kommer Fagersta kommuns officiella anslagstavla finnas på fagersta.se istället för utanför entrén till Fagerstas kommunhus.

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd och deras arbetsutskott är justerade. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Från och med 1 januari 2018 kommer Fagersta kommuns officiella anslagstavla finnas på fagersta.se istället för utanför entrén till Fagerstas kommunhus. På biblioteken finns offentliga datorer som du kan använda för att ta del av det som anslås. Kortadressen till Fagersta kommuns officiella anslagstavla är fagersta.se/anslagstavla

De protokoll som anslagits innan 2018-01-01 finns dock fortfarande kvar på anslagstavlan utanför entrén till Fagerstas kommunhus tills anslagstiden har gått ut.

Ny kommunallag

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan. Den nya kommunallagen träder i kraft vid årsskiftet 2017/2018.

Scrolla upp