SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

nyhet

Medborgarlöfte december 2019-februari 2020

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Polisen har i samråd med kommunen arbetat fram en ny form av medborgarlöfte, där inriktningen för arbetet prövas med tremånadersintervaller.

Huvudinriktningen för medborgarlöftet för perioden september-november vara att fortsätta arbetet med att öka tryggheten i Fagerstahallen. Under perioden har polisen och kommunen sett positiva effekter av polisens närvaro och införandet av trygghetsvärdar. Arbete med nya inpasseringsrutiner-/system har inletts. Ansökan om tillstånd för kameraövervakning har skickats in.

Inriktningen för perioden december 2019-februari 2020 är:

• Kommunen fortsätter att prioritera trygghetsskapande arbete i Fagerstahallen
• Kommunen och polisen åtar sig att tillsammans se över möjligheterna att införa så kallade sociala insatsgrupper*
• Polisen fortsätter att kontinuerligt informera via "Polisen informerar" på fagersta.se

*Sociala insatsgrupper är en arbetsmetod för samverkan mellan socialtjänst, skola och polis för att hjälpa unga att sluta begå brott. Arbetet i sociala insatsgrupper avser samver­kan kring en ung person där socialtjänsten ansvarar för att andra myndigheter och aktörer görs delaktiga utifrån den unges behov. Det arbete och de insatser som görs för den unge ska ske inom ramen för de medverkandes ordinarie verksamhet. 

Scrolla upp