SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

nyhet

Ledningsplats i det blivande kommunhuset

2020-09-08 Det blivande kommunhuset (före detta Brukskontoret) kommer att bli kommunens nya ledningsplats. Härifrån leder och samordnar kommunledningen verksamheten, såväl under normala förhållanden som i kris.

I ledningsplatsen ingår utöver lokaler även den teknik som anses nödvändig för ledningsförmågan. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett förslag på vilka åtgärder som krävs för att kommunen ska uppfylla de krav som ställs på en säker kommunal ledningsplats. En del av de föreslagna åtgärderna är ambitionshöjande och hade blivit nödvändiga att genomföra även i de nuvarande lokalerna. Ambitionshöjningen medför att det nya kommunhuset blir en säkrare miljö för alla som vistas i huset, från medarbetare till besökare, samt förbättrar kommunens krishanteringsförmåga. Exempel på åtgärder som ska genomföras är bland annat flytt av reservkraftsaggregat samt nya säkerhetslösningar för receptionen. Kostnaden för MSB:s föreslagna åtgärder beräknas uppgå till 4,2 miljoner kronor varav 1,9 miljoner kronor kan fås som statligt stöd. Kommunens andel beräknas till 2,5 miljoner kronor inklusive marginal för oförutsedda kostnader.

Ärendet behandlades av kommunstyrelsen den 8 september

Scrolla upp