SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

nyhet

Kommunstyrelsen i korthet

Här följer några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde den 5 november 2019. Protokollet kan läsas på hemsidan under Kommun och politik/Möten, handlingar och protokoll så snart det har undertecknats.

Anläggande av nya ängsmarker
För att värna den biologiska mångfalden i Fagersta har kommunstyrelsen beslutat att bifalla ett e-förslag om fler ängsmarker. Ett antal områden som tidigare klippts som gräsmattor kommer till kommande säsong göras om till ängar med en större variation av växter som passar fler insekter.

Digitala infartsskyltar
Som en del i kommunens arbete med Vision 2030 har kommunstyrelsen beviljat pengar för att bygga nya digitala infartsskyltar där aktuell information ska kunna visas. Skyltarna kommer att sättas uppvid Brandbo och Eskiln. Trafikverket avslog placeringen av en föreslagen skylt vid infarten från Norberg och den frågan kommer därför att utredas vidare.

Sjösättningsramp för båtar
Kommunstyrelsen har beslutat att anlägga en sjösättningsramp för småbåtar längs Sloghagsvägen, någonstans utmed sträckningen mellan reningsverket och kurvan, där Sloghagsvägen övergår till Bondevägen.

Jon Ashbourne
Kommunsekreterare
0223-441 06

Scrolla upp