SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Påskliljor i rabatt

Kommunstyrelsen i korthet

Här följer några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde den 9 april 2019. Protokollet kan läsas på hemsidan under Kommun och politik/Möten, handlingar och protokoll så snart det är undertecknat.

Firande av Fagersta 75 år som stad i samband med Våryran
Kommunstyrelsen har avsatt pengar för att under Våryran uppmärksamma att det i år är 75 år sedan Fagersta fick sina stadsprivilegier. Besökare kommer att bjudas på något gott och äldre litografier över Fagersta kommer att delas ut.

Översyn av gällande avgifter och taxor för vatten och avlopp
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund har getts i uppdrag att genomföra en översyn av samtliga taxor och avgifter avseende vatten och avlopp inom Fagersta kommun. Syftet är att säkerställa att tillämpning av självkostnadsprincipen och likabehandlingsprincipen samt kravet på kostnadsfördelning sker utifrån rättvis och skälig grund.

Sponsring av SM i wakeboard
Kommunstyrelsen sponsrar Fagersta Vattenskidklubb för genomförande av SM i wakeboard i sommar. Tävlingen hålls i juli. Fagerstas grundskoleelever kommer ges möjlighet att åka gratis i kabelbanan fem dagar under sommarlovet.

Sponsring av Bruksleden Terrängmaraton
Kommunstyrelsen sponsrar Fagersta Orienteringsklubb för genomförande av Bruksleden Terrängmaraton den 3 augusti. Kommunstyrelsen täcker startavgiften för ungdomar som önskar delta i tävlingen.

Jon Ashbourne
Kommunsekreterare
0223-441 06

Scrolla upp