SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Förtvinat löv

Kommunstyrelsen i korthet

Här följer några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde den 8 oktober 2019. Protokollet kan läsas på hemsidan under Kommun och politik/Möten, handlingar och protokoll.

Belysning av gång- och cykelbana mellan Eskiln och Oti
Kommunstyrelsen har beviljat pengar för att sätta upp belysning på gång- och cykelbana mellan Eskiln och Oti. Arbetet kommer att utföras i samband med att annan grävning för kablar utförs på sträckan och blir på så sätt billigare än om det utförts vid en annan tidpunkt. Arbetet beräknas starta under hösten 2019.

Ny tillgänglighetsguide
Arbete med att ta fram en ny tillgänglighetsguide för kommunen har påbörjats. Tillgänglighetsguiden är en redovisning av tillgängligheten i offentliga byggnader i Fagersta kommun samt de byggnader som kommunen själv äger. Avsikten är att guiden ska göras digital så att den lätt kan uppdateras och skrivas ut.

Ny risk- och sårbarhetsanalys för kommande fyra år
En ny risk- och sårbarhetsanalys har antagits. Detta ska enligt lag göras vart fjärde år och syftet med analysen är att öka beslutsfattarnas och allmänhetens kunskap om kommunens sårbarhet. Det som analyseras är risker för samhällsstörningar i kommunens verksamheter och inom kommunens geografiska område i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Jon Ashbourne
Kommunsekreterare

Scrolla upp