SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Gula löv

Kommunfullmäktige i korthet

Här följer ett urval av de ärenden som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 18 november 2019. Protokollet kan läsas på hemsidan under Kommun & politik/Möten, handlingar och protokoll efter att det undertecknats.

Beslut om nästa års budget
Kommunfullmäktige tog beslut om budgeten för nästa år, samt planer för år 2021 och 2022. Budgeten gäller hela kommunens verksamhet inklusive samverkansorganisationerna.

Bifallen motion om minskat matsvinn i kommunen
En motion från Moderaterna om minskatt matsvinn i kommunen bifölls. Kostserviceenheten kommer att utreda hur arbetet med att minska svinnet från kommunens kök ytterligare kan förbättras.

Ny taxa för prövning, anmälan och tillsyn enligt miljöbalken
Ny taxa har antagits och bygger på en modell som föreslagits av Sveriges Kommuner och Landsting. Den nya modellen innebär en behovsbaserad taxa efter vad en branschgenomsnittlig verksamhet bedöms behöva.

Rivning av klubbstugan vid Fageråsen
Kommunfullmäktige fattade ett inriktningsbeslut om att riva klubbstugan vid Fageråsen då en fastighetsbesiktning visat att den är i allt för dåligt skick för att vistas i. Berörda föreningar för tillsammans med kommunen och Västmanlands idrottsförbund en dialog för att i framtiden bygga en ny klubbstuga.

Jon Ashbourne
Kommunsekreterare
0223-441 06

Scrolla upp