SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

nyhet

Förnyat medborgarlöfte september-november

2020-09-08 Polisen och kommunen samverkar i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, bland annat genom medborgarlöfte. Medborgarlöftet följs upp och förnyas var tredje månad. Inriktningen för medborgarlöfte bygger bland annat på EST-gruppens (Effektiv Samordning för Trygghet) lägesrapporteringar samt på uppföljningen av medborgarlöftet för föregående period.

Uppföljning juni-augusti

Inriktning

 • Polisen informerar kontinuerligt via ”Polisen informerar” på fagersta.se
 • Stärkt arbete med ANDT-frågor (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak)
 • Utökning av trafikkontroller
 • Kommunen och polisen åtar sig att gemensamt arbeta för införande av sociala insatsgrupper. Sociala insatsgrupper är en metod där olika verksamheter samverkar för att hjälpa och stötta ungdomar att lämna en kriminell livsstil
 • Aktiviteter för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar
 • Kommunikation med motorburen ungdom

Exempel på arbete som har genomförts i enlighet med inriktningen är:

 • Polisen informerade på fagersta.se och Fagerstas facebook-sida i juni om utökning av fotpatrullering och trafikkontroller samt information om vad som gäller vid terrängkörning på barmark. I augusti informerade polisen bland annat om utfallet av sommarens utökade trafikkontroller
 • Sommarjobbare har arbetat med marknadsföringskampanjer för unga inom alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar. Kampanjerna kommer att genomföras med start hösten 2020
 • Polisen har under sommaren utökat antalet trafikkontroller
 • Kommunen har bildat en styr- respektive arbetsgrupp för en Fagerstamodell av sociala insatsgrupper
 • Satsning på utökat antal sommarjobb och kostnadsfria aktiviteter, bland annat för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar
 • I juni genomförde kommunen och polisen ett dialogmöte på Ungdomscenter, dit även yrkestrafikgruppen Västmanland bjöds in

Inriktning för perioden september-november

”Aktiviteter för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar” ingår under hösten i ordinarie verksamhet. I övrigt förlängs sommarens inriktning:

 • Polisen fortsätter att kontinuerligt informera via ”Polisen informerar” på fagersta.se
 • Fortsatt förstärkning av arbetet med ANDT-frågor (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak)
 • Fortsatt utökade trafikkontroller
 • Fortsatt arbete med införande av sociala insatsgrupper
 • Fortsatt utvecklad dialog med motorburen ungdom

Ärendet behandlades av kommunstyrelsen den 8 september.

Scrolla upp