SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

nyhet

Boende på Stolpvretens servicehus smittad av coronaviruset

 2020-11-20 Idag har vi, efter att ha varit förskonade länge konstaterat att en boende på Stolpvretens servicehus har testat positivt för covid-19. Den boende vårdas på boendet enligt de hygienrutiner som Region Västmanland rekommenderar. Anhöriga till berörd boende är kontaktade.

Våra medarbetare som arbetar på Stolpvretens servicehus har gått över till så kallad kohort-vård (barriärvård*). Förutom de ordinarie riktlinjerna utifrån basala hygienrutiner så använder medarbetarna även skyddsutrustning enligt rutin från smittskyddsenheten.

Trots detta så finns risken att andra kan komma att insjukna, baserat på den ökade smittspridningen som vi ser i andra delar av landet och världen. Vid nya konstaterade fall i en verksamhet så genomförs en smittspårning i samråd med Region Västmanland. Då kartläggs vilka som varit i kontakt med den smittade, så att även dessa personer kan provtas.

Medarbetarna är även extra uppmärksamma på symptom både hos boende och sig själva.

I det rådande läget kommer vi att tillfälligt införa besöksstopp på berört boende med anledning av pågående smittspårning. Istället uppmanas anhöriga att ta kontakt med sin närstående på andra sätt. Att skydda våra kunder och bromsa ökad belastning på dessa verksamheter är högprioriterat i arbetet med covid-19-pandemin.

Om du som medarbetare har några frågor, kontakta din närmaste chef.

*Barriärvård är ett uttryck för den vårdform där man har en barriär i form av skyddsklädsel eller annan skyddsyta mellan vårdpersonal och en smittad patient, i syfte att hindra virus och bakterier.

Scrolla upp