SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Socialförvaltning

Text

Namn

Befattning

E-postadress

Telefonnummer

Bergh Cecilia

Enhetschef
Myndighetsutövning
Individ- och
familjeomsorg

cecilia.bergh@fagersta.se

0223-447 35

Blomberg Eva

Avdelningschef
Vård och omsorg

eva.blomberg@fagersta.se

0223-442 78

Calander Murray Jonas

Enhetschef

Boendestöd SoL

Kolarbygården

Kontaktperson SoL

Stolpvretens psykiatri-
boende

Sundet

jonas.murray.calander@fagersta.se

0223-446 01

Cedergren Monica

Enhetschef
Vårdboende Malmen

monica.cedergren@fagersta.se

0223-442 20

Eriksson Anna

Utredare
Verksamhetsutvecklare

anna.eriksson@fagersta.se

0223-448 68

Flyckt Susanne

Enhetschef
Biståndshandläggning

Bostadsanpassning

Färdtjänst

susanne.flyckt@fagersta.se

0223-443 39

Fogelberg Johan

Enhetschef
Stödcentrum

Norrbyplan HVB

Gruppboende
Blankavägen
Stolpvretens LSS

Floravägens Serviceboende
Boendestöd

Kontaktperson LSS

Externa placeringar

johan.fogelberg@fagersta.se

0223-440 60

Granström Maria

Enhetschef
Vårdboende Solliden
inklusive Aspen och Skänken

Korttidsplatser Visiten

Boendeplanering
Samverkan med regionen; in- och utskrivningsklar

maria.granstrom@fagersta.se

0223-448 58

Gäfvert Carina

Biträdande enhetschef

Vårdboende Solliden inklusive Aspen och Skänken

Korttidsplatser Visiten

Boendeplanering
Samverkan med regionen; in- och utskrivningsklar

carina.gafvert@fagersta.se

0223-443 31

Hage Ann-Sofi

Utvecklingsledare IKT

ann-sofi.hage@fagersta.se

0223-446 36

Helsing Pia

Enhetschef
Personlig assistent

Ledsagare LSS

Pool

Bemanningscenter

PAN

pia.helsing@fagersta.se

0223-445 82

Ivarsson Jenny

Enhetschef
Demensboende Nybo

jenny.ivarsson@fagersta.se

0223-445 30

Johansson Görhagen Erica

Anmälan om faderskap

erica.johansson.gorhagen@fagersta.se

0223-445 14

Kallioniemi Elisabeth

Biträdande enhetschef Hemtjänst
Trygghetslarm

elisabeth.kallioniemi@fagersta.se

0223-445 13

Karlsson Yvonne

Enhetschef
Hemtjänst
Trygghetslarm

yvonne.karlsson@fagersta.se

0223-442 12

Korpelin Sari

Avdelningschef
Individ- och familjeomsorg

sari.korpelin@fagersta.se

0223-442 67

Lindgren Lina

Utredare
Verksamhetsutvecklare

lina.lindgren@fagersta.se

0223-440 54

Ludvigson Petra

MAS, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitetschef

petra.ludvigson@fagersta.se

0223-441 71

Mazetti Victor

Enhetschef
Daglig verksamhet

victor.mazetti@fagersta.se

0223-445 51

Möller Linnea

Enhetschef
Hälso- och sjukvård
Sjuksköterskor
Rehabgrupp

linnea.moller@fagersta.se

0223-446 96

Nyström Henrik

Enhetschef
Arbetsmarknadscentrum

henrik.nystrom@fagersta.se

0223-440 59

Olsson Eva

Biträdande enhetschef
Vårdboende Malmen

eva.olsson@fagersta.se

0223-443 42

Ramström Sabina

Enhetschef
Koltrasten
Nattpatrullen
Ledsagare SoL
Frivilligcentral
Anhörigstöd
Öppen verksamhet
Uppsökande verksamhet

sabina.ramstrom@fagersta.se

0223-441 29

Tram Stenquist

Enhetschef

Kolmilegränd 3 & 5

Sans á Tout

Pool LSS

Korttidsplatser LSS

tram.stenquist@fagersta.se

0223-445 45

Söderlund Pernilla

Socialchef

pernilla.soderlund@fagersta.se

0223-442 65

Sörengård Annelie

Verksamhetsansvarig Samordningsteamet
Fagersta, Norberg & Skinnskatteberg, FNS

annelie.sorengard@fagersta.se

0223-441 70


Senast ändrad: 2020-08-19

Scrolla upp