Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Bekämpningen av afrikansk svinpest pågår fortfarande i Fagersta. De här restriktionerna gäller i den smittade zonen. Mer information

Jobba som röstmottagare i Fagersta kommun

Som röstmottagare medverkar du till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Här ser du vad som gäller för uppdraget.

Din uppgift som röstmottagare är att medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

Obligatorisk utbildning

Alla röstmottagare måste enligt vallagen genomgå en särskild utbildning under några timmar. Utbildningen för röstmottagare vid allmänna valen kommer att hållas på kvällstid tisdagen den 23 augusti och torsdagen den 25 augusti. Du måste kunna delta vid ett av tillfällena för att kunna jobba som röstmottagare.

För förtidsröstmottagare hålls utbildningen måndagen den 22 augusti.

Arbetet på valdagen

Dagen före valdagen ska du delta vid iordningställandet av vallokalen. Tiderna för detta är inte satta ännu. På valdagen tjänstgör du från tidig morgon till dess rösterna är räknade, vilket kan bli sent på kvällen. Som ersättning får du ett skattepliktigt arvode.

Arvode

Som röstmottagare får du ett skattepliktigt arvode. Arvodet inkluderar även semesterersättning och en obligatorisk utbildning på cirka 2 timmar.

Arvode röstmottagare

Som röstmottagare får du 2 613 kronor för ditt arbete på valdagen och den obligatoriska utbildningen. Ordförande och vice ordförande får 3 326 respektive 2 997 kronor i arvode.

Arvode reserver

Som reserv får du 1 215 kronor, inklusive den obligatoriska utbildningen.

Arvode förtidsröstmottagare

Som förtidsröstmottagare får du ett arvode på 174 kronor per timme, samt 357 kronor för den obligatoriska utbildningen.

Kommunens ansvar vid allmänna val

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

Valnämnden i kommunen är ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler.

Sidansvarig: Sandra Wisell

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test