Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Covid-19 för dig som anhörig

Här hittar du infomation till dig som anhörig till kunder i våra verksamheter.

Vi fortsätter att följa de allmänna råden även efter vaccinering!

Vaccineringen av kunder på våra vård- och omsorgsboenden, korttidsenhet, LSS- och psykiatriboende, personer inskrivna i hemsjukvården och medarbetare inom vård och omsorg är i full gång.

Under vecka 4 har vaccination av dos två givits till de personer som vaccinerades med sin första dos den 6 januari.

Även om många personer nu är vaccinerade så kommer vård- och omsorgsavdelningen fortsätta att följa basala hygienrutiner och använda skyddsutrustning. Vi kommer även att fortsätta ta covid-19-prov fortlöpande samt smittspåra vid behov.

Vi vädjar till anhöriga att fortsätta följa kommunens rekommendationer för besök. Inom äldreomsorgen kontaktas verksamheten för att boka besök som tidigare.

På uppmaning av Region Västmanlands smittskyddsenhet gäller det för kommunerna att fortsätta arbeta utifrån tidigare rutiner och rekommendationer tills annan information kommer.

Vaccination mot covid-19 är ett av redskapen för att lindra följderna av pandemin och bidra till att färre människor blir allvarligt sjuka. Vaccinationen är bara en del av lösningen. Vi behöver fortsätta att tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan, även efter vaccination.

Det beror på flera saker:

  • Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen, beroende på vilket vaccin du har fått
  • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd
  • Du kan sprida viruset även om du själv inte är sjuk. Du kan till exempel få viruset på dina händer och sedan föra det vidare till någon annan som blir sjuk
  • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen

Vaccination för medarbetare inom vård och omsorg har inletts vecka 2.

Övriga invånare vaccineras enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning som finns att läsa på 1177.se:

Vaccination mot covid-19 i Västmanland

Tillsammans minskar vi smittspridningen!

Om din anhörig är konstaterat smittad av covid-19

Vid nya konstaterade fall i en verksamhet så genomförs en smittspårning i samråd med Region Västmanland. Då kartläggs vilka som varit i kontakt med den smittade, så att även dessa personer kan provtas. Anhöriga till berörda boende kontaktas.

Medarbetarna är även extra uppmärksamma på symptom både hos boende och sig själva. Att skydda våra kunder och bromsa ökad belastning på dessa verksamheter är högprioriterat i arbetet med covid-19-pandemin.

Följ våra besöksrekommendationer

I samband med att du besöker en närstående på våra verksamheter inom kommunens äldreomsorg vill vi påminna om vikten av att följa våra besöksrekommendationer. Det är vårt gemensamma ansvar att förhindra smittspridningen och värna våra äldre.

Alla besök måste förbokas och besökstiden är 45-60 minuter beroende på verksamhet. Besök sker på avsedd plats och du som besökare får endast vistas i besöksrummet samt på särskilt avsedd toalett.

I särskilda fall kan besök ske i den enskildes lägenhet utifrån individuell bedömning. Vid besök i lägenhet kommer besökaren att få följa basala hygienrutiner samt använda ansiktsvisir, vilket visas av personal i samband med besöket.

Observera! Du ska inte besöka våra boenden om du känner dig det minsta sjuk eller om du har träffat en covid-19 smittad person de senaste 14 dagarna. Det är bättre att avstå från ett besök än att riskera att sprida smitta på boendet.

Vänligen tvätta händerna på plats innan besöket, håll avstånd och följ instruktionerna som finns vid besöksbordet. Hög ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19. Alla har ett ansvar att skydda äldre personer mot smitta.

Om du har frågor om dessa rutiner, kontakta enhetschefen i berörd verksamhet.

Vid konstaterad covid-19 smitta i verksamheten
Om det skulle bli en konstaterad smitta i verksamheten stänger vi för besök. Det kommer också att ske en smittspårning i verksamheten där även besökare, som varit på i verksamheten under den aktuella tidpunkten, kommer att få information och provtas. Du som besökare kommer därför att finnas med på en besökslista som vi sparar i en månad från besöket. Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation).

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?Test