Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Covid-19 för dig som anhörig

Här hittar du infomation till dig som anhörig till kunder i våra verksamheter.

Vi vädjar till anhöriga om att fortsätta följa våra besöks- rekommendationer även under påsken!

Covid-19 smittan är fortsatt mycket hög i Fagersta, och det är vårt gemensamma ansvar att minska smittspridningen.

Vi har full förståelse för er önskan om att få träffa anhöriga och kramas. Även om de allra flesta boende och medarbetare är vaccinerade så är det viktigt att komma ihåg att vaccineringen är frivillig.

Även om många personer nu är vaccinerade så kommer vård- och omsorgsavdelningen fortsätta att följa basala hygienrutiner och använda skyddsutrustning. Vi kommer även att fortsätta ta covid-19-prov fortlöpande samt smittspåra vid behov.

Vi vädjar till anhöriga att fortsätta följa kommunens rekommendationer för besök. Inom äldreomsorgen kontaktas verksamheten för att boka besök som tidigare.

Tillsammans minskar vi smittspridningen!

Vi vädjar till anhöriga om att fortsätta följa våra besöksrekommendationer

Folkhälsomyndigheten har öppnat upp för vissa lättnader för de äldsta, vi vädjar ändå, med stöd av Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård, till anhöriga att fortsätta följa våra besöksrekommendationer då smittan i Västmanland nu ökar igen.

Även om många personer nu är vaccinerade så kommer vård- och omsorgsavdelningen fortsätta att följa basala hygienrutiner och använda skyddsutrustning. Vi kommer även att fortsätta ta covid-19-prov fortlöpande samt smittspåra vid behov.

Vi vädjar till anhöriga att fortsätta följa kommunens rekommendationer för besök. Inom äldreomsorgen kontaktas verksamheten för att boka besök som tidigare.

Tillsammans minskar vi smittspridningen!

Om din anhörig är konstaterat smittad av covid-19

Vid nya konstaterade fall i en verksamhet så genomförs en smittspårning i samråd med Region Västmanland. Då kartläggs vilka som varit i kontakt med den smittade, så att även dessa personer kan provtas. Anhöriga till berörda boende kontaktas.

Medarbetarna är även extra uppmärksamma på symptom både hos boende och sig själva. Att skydda våra kunder och bromsa ökad belastning på dessa verksamheter är högprioriterat i arbetet med covid-19-pandemin.

Följ våra besöksrekommendationer

I samband med att du besöker en närstående på våra verksamheter inom kommunens äldreomsorg vill vi påminna om vikten av att följa våra besöksrekommendationer. Det är vårt gemensamma ansvar att förhindra smittspridningen och värna våra äldre.

Alla besök måste förbokas och besökstiden är 45-60 minuter beroende på verksamhet. Besök sker på avsedd plats och du som besökare får endast vistas i besöksrummet samt på särskilt avsedd toalett.

I särskilda fall kan besök ske i den enskildes lägenhet utifrån individuell bedömning. Vid besök i lägenhet kommer besökaren att få följa basala hygienrutiner samt använda ansiktsvisir, vilket visas av personal i samband med besöket.

Observera! Du ska inte besöka våra boenden om du känner dig det minsta sjuk eller om du har träffat en covid-19 smittad person de senaste 14 dagarna. Det är bättre att avstå från ett besök än att riskera att sprida smitta på boendet.

Vänligen tvätta händerna på plats innan besöket, håll avstånd och följ instruktionerna som finns vid besöksbordet. Hög ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19. Alla har ett ansvar att skydda äldre personer mot smitta.

Om du har frågor om dessa rutiner, kontakta enhetschefen i berörd verksamhet.

Vid konstaterad covid-19 smitta i verksamheten
Om det skulle bli en konstaterad smitta i verksamheten stänger vi för besök. Det kommer också att ske en smittspårning i verksamheten där även besökare, som varit på i verksamheten under den aktuella tidpunkten, kommer att få information och provtas. Du som besökare kommer därför att finnas med på en besökslista som vi sparar i en månad från besöket. Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation).

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test